News

Turku Energian höyryntuotantolaitoksen peruskivi on muurattu

Turku Energia rakentaa Artukaisiin uuden höyryntuotantolaitoksen. Sen peruskiven muuraustilaisuus järjestettiin perjantaina 9.6.2017. Laitoksen rakennustyöt käynnistyivät keväällä ja hanke etenee aikataulussaan. Laitos valmistuu keväällä 2018. Uusi laitos tulee vähentämään raskaan polttoöljyn käyttöä sekä hiilidioksidipäästöjä Turku Energian lämmön ja höyryn tuotannossa. Laitoksen pääpolttoaineena tullaan käyttämään puupohjaisia polttoaineita kuten metsähaketta. Esko Keski-Oja/ Turku Energia
Esko Keski-Oja/ Turku Energia

Höyryntuotantolaitoksen teho on 12 MW. Laitokseen sijoitetaan myös varakattila, jonka teho on 10 MW. Uusi höyryntuotantolaitos vähentää höyryn- ja lämmöntuotannon hiilidioksipäästöjä yhteensä noin 20 000 tonnia vuodessa Turku Energian höyryn ja lämmön tuotannossa. Laitex valmistaa tuotantolaitokselle polttoaineen vastaanottolaitteet ja seulomon.  Kokonaisuus sisältää rakennukset, sähköistyksen ja automaation sekä pölynpoistolaitteiston. KPA Uniconin kautta Laitex toimittaa myös polttoaineen syöttölaitteet, päiväsiilon ja tuhkankäsittelylaitteet.

Artukaisten höyryntuotantolaitos pähkinänkuoressa:

  • Laitoksen valmistumisajankohta: kevät 2018
  • Laitoksen teho: 12 MW, varakattilan teho 10 MW
  • Laitoksen polttoaineet: puupohjaiset polttoaineet kuten metsähake
  • Laitoksen käynnistys- ja varapolttoaine: kaasu
  • Vaikutus Turku Energian hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen 20 000 tonnia vuodessa
  • Laitoksen kokonaisala 1483 m2
  • Laitoksen tilavuus 23600 m3
  • Kokonaisinvestointi: noin 14 milj. euroa.


Havainnekuva Artukaisen höyrytuotantolaitoksesta. Esko Keski-Oja/ Turku Energia

Mistä on kysymys?
Laitexin tiedote Turku Energian toimituksesta.
Turku Energian mediatiedote peruskiven muurauksesta.