News

Parempaa käyttövarmuutta, turvallisuutta ja lisää kapasiteettia – Tätä on Laitex modernisointipalvelut

Materiaalinkäsittelylaitteisiin erikoistunut Lappeenrantalainen Laitex Oy on toimittanut 35-vuotisen historiansa aikana yli 10.000 prosessiteollisuuden ratkaisua 80 eri maahan. Laaja ja kasvava asennettu laitekanta on ohjannut Laitexia panostamaan merkittävästi palveluliiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Varaosien ja kuljetinhuoltojen lisäksi Laitexin palveluihin kuuluu vahvasti modernisaatiot ja suorituskyvyn parantamiset.

KEVÄÄLLÄ 2020 Stora Enson Kaukopään tehtailla osana Laitexin toteuttamaa elinkaaritarkastelua huomio kiinnittyi soodakattilan lisäksi myös tuhkakuljettimiin. Jo 30 vuoden iän saavuttaneet kuljettimet päätettiin päivittää vastaamaan kasvanutta kapasiteettija turvallisuusvaatimusta sekä parantamaan tuotantoprosessin käyttövarmuutta.

PROJEKTIN TOTEUTUS suunniteltiin loppukesälle ajoittuneeseen lyhyeen viiden vuorkauden tuotantoseisakkiin, jossa vanhat kuljettimet tuli korvata uusilla ja mahdollistaa täysi kapasiteetti heti tehtaan ylösajosta alkaen. Laitex hoiti toimituksen asiakkaalle avaimet käteen periaatteella. Kuljettimet valmistettiin Laitexin konepajalla Lappeenrannassa. Ennen asennusta Laitex vastasi vanhojen kuljettimien purkamisesta ja poissiirtämisestä sekä uusien kuljettimien asentamisesta ja käyttöönotosta. Purku- ja asennus toteutettiin tiukassa aikataulussa ja töitä tehtiin 24 tuntia vuorkaudessa kahdessa vuorossa. Laitoksen käynnistyttyä Laitex vielä hoiti vanhojen kuljettimien haalaukset pois kerroksista.

STORA ENSON tuotantoinsinööri Janne Mäkelä oli Laitexin toimitukseen tyytyväinen: ”Projekti toteutui suunnitellusti ja yhteistyö sujui joustavasti. Olimme tyytyväisiä toimitukseen.”


ILMASTONMUUTOKSEN torjunta on otettu keskeiseksi osaksi Laitex Oy:n strategiaa. Tavoitteet hiilineutraaliudesta ovat lisänneet fossiilisista polttoaineista luopumista, mikä on tarkoittanut kiireitä Laitexille. Laitexin service on toteuttanut viime vuosina useita projekteja voimalaitosten polttoaineensyöttö- ja käsittelyjärjestelmille, joissa polttoainetta on vaihdettu fossiilisesta biomassalle. Modernisaation yhteydessä tyypillisesti pystytään nostamaan kapasiteettia ja parantamaan
käyttövarmuutta sekä turvallisuutta.

LAITEXIN HUOLTOPALVELUIDEN tilaaminen on helppoa. Voit tilata auditointikäynnin jättämällä yhteystietosi Laitexin verkkosivuilla www.laitex.fi tai soittamalla palvelumyyntipäällikkö Teemu Ramulle, p. 020 161 3361.

Artikkeli on julkaistu Teollisuusuutisissa maaliskuussa 2021.