News

Laitexille ISO 45001 sertifiointi – Laitex gets ISO 45001 certification

Laitex ISO certificates

Laitexin tavoitteiden saavuttamiseksi olemme laajentaneet ISO-sertifiointiamme (ISO 9001:2015 Laadunhallinta ja ISO 3834-2:2005 Hitsauksen laatuvaatimukset sertifioituna vuodesta 2012) ISO 45001:2018 työterveyteen ja työturvallisuuteen. Tavoitteenamme on 0 työtapaturmaa työssä ja olemme jo pidemmän aikaa tehneet systemaattista työtä työturvallisuuden ja -terveyden edistämiseksi. Mukana työssä on ollut koko henkilöstö ja olemme lisänneet henkilöstömme tietoisuutta sekä kehittäneet toimintatapojamme ja käytäntöjämme. ISO 45001 sertifioinnilla varmistamme työterveys- ja työturvallisuustyön kehittymisen myös jatkossa sekä osoitamme tällä tavoin asiakkaillemme ja muille sidosryhmille tahtotilamme toimia vastuullisesti myös työturvallisuuden ja työterveyden osalta.

” Henkilöstömme, asiakkaiden ja sidosryhmien turvallisuus on meille erittäin tärkeää. Olemme toimineet jo vuosia ISO 45001 sertifikaatin mukaisesti ja saaneet sekä tapaturmat että sairaspoissaolot erittäin alhaiselle tasolle. Lopulta itse sertifiointi oli hyvin kevyt osuus, kun työ on tehty jo vuosia sitten. Haluan kiittää meidän koko henkilöstöä erinomaisesta sitoutumisesta tavoitteeseemme; 0 tapaturmaa työssä,” toimitusjohtaja Lasse Kurronen kiittää.

ISO 45001 arvioinnissa saimme kannustavaa palautetta mm. itse integroidun johtamisjärjestelmän selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä, avoimesta ja runsaasta tiedottamisesta, henkilöstön kouluttamisesta ja kattavasta työyhteisökyselystä (ELO), jonka vastausten keskiarvo oli jokseenkin kaikissa kysymyksissä teollisuuden keskiarvoa korkeampi. Laitexin panostus työterveyteen ja työturvallisuuteen näkyy erittäin pienenä henkilöstön vaihtuvuutena ja hyvänä työilmapiirinä.

_________________________________________________________________________________

In order to achieve Laitex goals, we have extended our ISO certification (ISO 9001: 2015 Quality management and ISO 3834-2: 2005 Quality requirements for fusion welding certified since January 2012) to ISO 45001: 2018 Occupational health and safety management. Our goal is 0 accidents at work, and we have been working systematically for a long time to promote OH&S. The entire staff has been involved in the work and we have increased the awareness of our staff and developed our operating methods and practices. With ISO 45001 certification, we will ensure the development of occupational health and safety work in the future as well, and it provides evidence to customers and other stakeholders of our intention to act responsibly with OH&S issues.

In the ISO 45001 evaluation, we received positive feedback, such as of the clarity and ease of the use the integrated management system, open and regular communication, staff training and of the comprehensive work community survey (ELO), in which almost all responses were above the industry average. The investment in OH&S is reflected as a stable staff and a good working atmosphere.