News

Kohti puhtaampaa tulevaisuutta: Laitexin ratkaisut mukana uudessa Lieksan bioöljyjalostamossa

Laitex Oy on allekirjoittanut Green Fuel Nordic Oy:n kanssa kokonaistoimitussopimuksen, jonka mukaan Laitex toimittaa uuteen bioöljyjalostamoon raaka-aineen vastaanottoaseman, seulomon, välivaraston sekä kuljetuksen kuivuriin. Laitexin kokonaisuuteen kuuluu laitteet asennettuna, sähköistettynä ja käyttöönotettuna sekä automaation hallinta.

”Meille tärkeintä on laatu ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Laitexin kokemus ja osaaminen yhdistettynä joustavuuteen ja meidän tarpeen tunnistamiseen vakuuttivat meidät.”, kertoo Green Nordic Fuel Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Laitexin lupaus ”Flow Must Go On” konkretisoituu erityisen hyvin Lieksan uudessa bioöljyjalostamossa. ”Laitexin strateginen missio on pitää asiakkaidensa kehityksen virta vuolaana sekä puhtaamman tulevaisuuden edistäminen. Lieksan bioöljyjalostamo toteuttaa täydellisesti näitä molempia tavoitteita.” sanoo Laitex Oy:n toimitusjohtaja Lasse Kurronen.

Green Fuel Nordic Oy:n Lieksan tuotantolaitoksessa kyseessä on uusi toimintamalli, jossa tuotantoyksikön lähialueilta saatava uusiutuva metsäpohjainen raaka-aine jalostetaan laadukkaaksi bioöljyksi. Pyrolyysimenetelmällä toimiva tuotantolaitos käyttää raaka-aineena metsäteollisuuden sivuvirtoja – mm. sahanpurua sahoilta ja latvusrankoja – jotka muuten olisivat ongelmajätettä. Myös ensiharvennuksilta tulevat puut ovat optimaalista raaka-ainepohjaa.

Bioöljyä voidaan käyttää lämmityspolttoaineena ja jalostaa liikenteenpolttoaineiksi sekä esimerkiksi kemianteollisuuden ja muovin raaka-aineena. Lieksan bioöljyntuotantolaitoksen raaka-aineena käyttämä biomassa on 100-prosenttisesti uusiutuvaa ja täysin hiilineutraalia.

”Asiakkaat etsivät nyt toimittajia, joilla on kokemusta etenkin biomateriaalien virtojen hallinnasta. Laitexin kyky ja sitoumus ”Flow Must Go On” -toimintaan niin materiaalivirroissa kuin kokonaisratkaisuissakin on nyt hyvin kysyttyä.”, kertoo Kurronen.

Laitexin laitetoimitukset ja asennukset ajoittuvat keväälle ja kesälle 2020. Laitoksen tuotannollinen käyttö aloitetaan vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja: Lasse Kurronen, Toimitusjohtaja Puh. 040 067 9968, [email protected]

Laitex Oy on suomalainen täyden palvelun teknologiayritys. Yritys tarjoaa kuljetinratkaisuja sekä apulaitteita ja palveluja raskaalle prosessiteollisuudelle. Laitex Oy on globaali toimija, joka vie tuotteitaan ympäri maailmaa. Yhtiöllä on pääkonttori ja kaksi tuotantolaitosta Lappeenrannassa, myyntikonttori Helsingissä sekä tytäryhtiö Pietarissa. Yhtiön lupaus on olla luotettava ja joustava kumppani, joka keskittyy vahvasti asiakkaisiin ja palveluihin. Yli 30 vuoden kokemus antaa yritykselle luotettavuuden myös monimutkaisimpien projektien hallintaan. Laitex Oy:n liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 65 työntekijää.

Green Fuel Nordic Oy on suomalainen biojalostusyhtiö, jonka liiketoiminta-ajatus perustuu jo kaupallisessa käytössä olevan innovatiivisen pyrolyysiteknologian hyödyntämiseen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Raaka-aineena käytetään uusiutuvaa kotimaista metsäbiomassaa, mikä tarjoaa uuden jalostuspolun arvokkaalle metsäomaisuudelle.
Valmiin teknologian hyödyntäminen nopeuttaa jalostamotoiminnan käynnistämistä ja kaupallisen bioöljytuotannon aloittamista ja mahdollistaa hajautetun energiantuotannon. Yhtiö rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita bioöljytehtaita lähelle raaka-ainetta. Samalla se edistää omalta osaltaan Suomen uusiutuvan energian tuotannolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tukee energiaomavaraisuuden vahvistumista. Lisätietoja: http://www.greenfuelnordic.fi/