News

ELY-projekti tukemassa Laitexin kasvutavoitteita

Laitex on saanut tukea Euroopan aluekehitysrahastolta ”Investoimalla  kasvuun”-projektilleen, joka on toteutettu vuonna 2021. Projektissa Laitex laajensi konepajaansa, hankki uutta kalustoa sekä rakennutti uuden pintakäsittelylaitoksen. Projektin tavoitteena on vastata Laitexin kansainvälistymis- ja kasvutavoitteisiin uuden kasvustrategian mukaisesti.